translation service
top of page
IMG_0830.JPG

Đức Mẹ Sao Biển
Bảng

Chúng tôi vô cùng biết ơn về kiến thức chuyên môn, sự hướng dẫn và sự hỗ trợ hào phóng của các thành viên hội đồng quản trị được liệt kê dưới đây.  Mỗi người đều mang đến những món quà và tài năng độc đáo cho trường học của chúng ta để tiếp tục phát triển theo định hướng sứ mệnh và tính bền vững của
Trường Đức Mẹ Ngôi Sao Biển.

 

Richard Elmore, tiến sĩ

Maria Lacca, Giám đốc Tiếp thị & Quan hệ công chúng ; Môi giới, Quản lý & Phát triển tài sản

Bob McDevitt, Chủ tịch, UNITE HERE Local 54

Maureen Previti 

Geoff Dorsey

Barbara Gallagher

Nếu bạn muốn chia sẻ chuyên môn của mình với trường của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Hiệu trưởng, Carol Spina, tại spina.carol@olssac.org.  Chúng tôi hoan nghênh các tình nguyện viên!

bottom of page