translation service
top of page

Chương trình điền kinh

Trường khu vực Our Lady Star of the Sea cung cấp nhiều môn thể thao cho nam và nữ.  Chúng tôi cung cấp các môn thể thao nội bộ và  các lựa chọn thể thao nội bộ._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ Học sinh lớp 3-8 được mời tham gia.  Tất cả các vận động viên học sinh phải nộp a  mẫu đăng ký và mẫu giấy chứng nhận y tế trước khi tham gia._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

Đặt hàng trang phục tinh thần Our Lady Star of the Sea trực tuyến tại đây! 

 

Các môn thể thao được cung cấp tại OLSS:

  • Bóng chuyền

  • Bóng đá

  • Bóng rổ

  • Theo dõi và lĩnh vực

Nội thành offered tại OLSS:

  • Bóng đá

  • Bóng rổ

  • Câu lạc bộ điền kinh

bottom of page