translation service
top of page
IMG_1466.JPG

Chương trình giảng dạy và đồng giảng dạy

Phát triển tâm linh

Giảng dạy đức tin Công giáo là trọng tâm của những gì chúng tôi làm at Trường Our Lady Star of the Sea. Ngoài tôn giáo hàng ngày class cho tất cả các lớp, học sinh phát triển nền tảng đức tin theo những cách sau:

 •  Cử hành Phụng vụ Hàng tháng

 • chuẩn bị bí tích

 • Dịch vụ cộng đồng

 • chăm sóc saolà chương trình tiếp cận sinh viên của chúng tôi với trọng tâm là giúp đỡ hàng xóm và những người gặp khó khăn trong cộng đồng của chúng tôi hàng tháng. 

dành riêng teachers của chúng tôi sử dụng phương pháp Học tập Kết hợp độc đáo, lấy học sinh làm trung tâm và hướng đến người học, hướng dẫn cá nhân hóa cho cả người học về thị giác, thính giác và vận động. Điều này mang đến cho những học sinh đang gặp khó khăn, học sinh ở cấp lớp và những học sinh cần thử thách lớn hơn, sự quan tâm đến từng cá nhân mà các em cần.

 

Chương trình giảng dạy cốt lõi:

 • Phát triển Văn học

 • toán học

 • Khoa học

 • Nghiên cứu xã hội 

 • Tôn giáo

Đồng giảng dạy:

 • Ngành kiến trúc

 • Art  &Lý thuyết nghệ thuật (Lớp bốn)

 • Hợp xướng

 • Văn bản sáng tạo

 • Âm nhạc

 • Giáo dục thể chất

bottom of page