translation service
top of page

Các hoạt động ngoại khóa

  • Câu lạc bộ nghệ thuật

  • Điền kinh 

  • câu lạc bộ làm bánh

  • Câu lạc bộ cờ vua 

  • Câu lạc bộ làm vườn-Mùa xuân

  • nữ hướng đạo

  • Câu lạc bộ Latinh

  • câu lạc bộ kịch

bottom of page