translation service
top of page

Chị Shamus Khiếu nại​

$3.000 raised cho đến nay!

Sister Shamus 2020[e.1].png

Cảm ơn nhiều người đã quyên góp cho chúng tôi  Chị Shamus Virtual Walk  Kháng nghị năm nay, quyên góp được $3.000 cho đến nay.  Vui lòng cân nhắc quyên góp để hỗ trợ OLSS, thông qua sự kiện ảo này để tôn vinh sứ mệnh và sự cống hiến của OLSS đối với nền giáo dục Công giáo cho trẻ em ở khu vực Thành phố Atlantic!  

Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn dành cho ngôi trường thân yêu của chúng tôi trong thời gian thử thách này đối với tất cả chúng ta!  "Giờ đây, hơn bao giờ hết, OLSS phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn."

 

Sister Shamus Walk là hoạt động gây quỹ hàng năm chính của trường chúng tôi. Tất cả số tiền thu được đều mang lại lợi ích cho Trường Our Lady Star of the Sea, trường Công giáo trên Đảo Absecon. Tất cả chúng ta vẫn có thể tham gia cùng nhau, mặc dù chúng ta ở xa nhau!  

 

bottom of page